Introduktionsutbildning Lokalvård

Denna utbildning syftar till att ge ny eller oerfaren personal en grund och plattform för att klara den regelmässiga dagliga städningen på ett säkert och kvalificerat sätt.

Till detta behövs kunskap och kompetens i nedanstående ämnen:
 • Varför vi städar
 • Serviceyrket och rollen som lokalvårdare, ansiktet utåt.
Kursinnehåll
 • Kemi och kemiska produkter för regelmässig städning
 • Teknik/ergonomi moppning
 • Säkerhet
 • Golv
 • Redskap
 • Hygien

Utöver detta krävs den specifika introduktionen av rutiner och policys som just ert företag och arbetsmiljö styr över.

Trappstädning

Professionell utförd lokalvård kräver god kunskap om rengöring och material. Vår utbildning syftar till att ge en helhetsbild av trappstädningen som leder till bland annat bättre ergonomiskt anpassad golvvård som ger lättare städning och ett gott estetiskt intryck och förlänger lokalernas livslängd.

Kursinnehåll
 • Kemiska begrepp
 • Kemiska produkter
 • Golvmaterial
 • Redskap och verktyg
 • Ergonomi
 • Praktiskt trappstädning
 • Manuellt och maskinellt
 • Praktiska övningar

Certifierad hygientekniker (1 dag)

Hygienutbildningen är ett måste för alla som arbeter med lokalvård inom vården. Men det kan även vara personal som arbetar inom dagis, skola, äldrevård, kök med mera som känner att de vill få en bättre kunskap om mikroorganismer och smittspridning.

Många vet inte i vilken ordning man städer ett hygienutrymme eller vilka städmetoder och rengöringsmedel som ska användas.

När vi städar fel skadar vi inte bara golvmaterial och andra ytor, som i sin tur kostar företagen stora pengar att byta ut. Vi skapar en miljö som är mer trivsam för bakterierna istället för det motsatta.

Kursinnehåll
 • Onda och goda mikroorganismer
 • Smitta och smittspridning
 • Tvätt- och rengöringsmedel
 • Desinfektionsmedel
 • Städmetoder
 • Redskap/verktyg
 • Materialhantering
 • Personhygien

Golvårdsutbildning

Vår grundutbildning riktar sig till dig som känner dig osäker på golvvårdens grunder. Till exempel att köra singelskurmaskin, välja rengöringsmedel, rondeller och ytskyddande produkter.

Målet med utbildningen är att du efter 2 dagar ska känna dig bekväm med att utföra nollställning, ytskurning och högvarvspolering.

Kursinnehåll steg 1
 • Golvmaterialens uppbyggnad i stort
 • Golvvård – metodval
 • Kemiska produkter
 • Maskiner, verktyg och redskap
 • Underhållsmetoder
 • Säkerhet och skydd
 • Golvvård – tillämpning
Kursinnehåll steg 2
 • Linoleum och plast, uppbyggnad i stort
 • Golvvård – metodval, ekonomi
 • Kemiska produkter samt ytskydd
 • Nyheter – maskiner och redskap
 • Säkerhet och skydd
 • Praktisk tillämpning
 • Renovering av golv
 • Kemiska/tekniska produkter