Bkab har tecknat ett avtal med RO-Gruppen i Borås städ av 8 bodar H&M.