BKAB har tecknat avtal med PEAB byggstäd av kontor 16500 m2 i Lindholmen start Januari 2017