– Internrevisor Kvalitet & Miljö ISO 9001 & 14001
– Ledarutbildning för ledare
– Diplom i Storstäd & Byggstäd (Diversey)
– Diplom i Golvvård (Diversey)
– Brandutbildning
– Truckkort
– Liftkort samtliga liftar (Stavdal)
– Personcertifiering efter DS/INSTA 800:2011, videnniveau 3
– SRY OCN-metoden
– Kollektivavtal – Svenska Byggnadsarbetareförbundet
– Kollektivavtal – Löneöverenskommelse


sealedair

sry

serviceentreprenorerna

stavdal

ocnsweden


– OCN handledare (Pedagog) för Almega och Servicebranschens Yrkesnämnd.
Utbildar Städpersonal enligt nedan (konsult).

– Diplom hos SRY Servicebranschens Yrkesnämnd (Almega).
Certifierad i:

 • golvvård
 • storstäd
 • byggstäd
 • kemkännedom
 • samtliga golvkännedom
 • friskvård
 • SAM
 • arbetsmiljö
 • ergonomi
 • organisation
 • städningens grunder
 • redskap/maskiner
 • service/kvalitet
 • inredningsmaterial
 • lärande organisation/ekonomi

Yrkesbevis 1 | Yrkesbevis 2