Vi har fått i uppdrag av RO-Gruppen att genomföra byggstäd på 17000 m2 i Borås H&M, start februari.